Balıkesir Oto Kiralama

Operasyonel Kiralama Nedir?

OPERASYONEL KİRALAMA NEDİR ?

Operasyonel otomobil kiralama sistemi, şirketlere öz kaynaklarını kullanmadan, iş devamlılığını kesintisiz sürdürmelerini sağlayan akılcı çözümler üretmektedir. Günümüzde pek çok şirket; (personel taşımacılığı, yemek hizmetleri ve güvenlik hizmetleri gibi) ihtiyaç duyduğu çalışma alanlarını "outsource" olarak, dışarıdan sağlamaktadır.Operasyonel kiralama da, şirketlerin otomobil ihtiyaçlarını karşılayan bir çeşit outsource uygulamasıdır.Operasyonel Kiralama, işletmeIerin araç ihtiyaçlarının satın almadan kiralama yolu ile, sigorta (kasko,trafik sigortası, taşıt pulu, egzos pulu, vs..), yol yardım gibi her türlü işletim hizmetlerinin uzun vadeli olarak giderilmesidir. Günümüzde pek çok firma için araç satın almak yerine kiralamak, çok daha akılcı bir çözümdür. Böylelikle şirketler; personel ve muhasebe işlemlerinden, gerek mali gerekse de zaman açısından tasarruf sağlarlar.Gereksiz finansman yükü, hesaplarınızı altüst eden bakım ve onarım giderleri ile sigortası, vergisi, pulu gibi bıktıran, zaman çalan bir dolu işlemlerden kurtulmak isterseniz operasyonel kiralama sistemi ile işletmenize yepyeni bir alternatif, yepyeni bir filo kurmanızı öneririz.

FİLO KİRALAMA VE AVANTAJLARI

 • Fazla sayıda otomobil satın alan bir kurumlar olduğu için satın alma fiyatları her zaman ucuz olmakta ve bu avantajı müşterilerine yansıtmaktadırlar.
 • Otomobil kiralayan firmalar otomotiv sektöründe her yıl değişen ve yenilenen teknolojiyi daha yakından izleme ve günün değişen koşullarına uygun olarak araçlarını yenileme esneklik ve özgürlüğüne satın almaya göre daha yakın olmaktadırlar.
SERMAYE ÇIKIŞI OLMAZ
 • Otomobiller değişen ekonomik ve pazar koşulları gereği geçmiş yılların aksine artık bir yatırım aracı olmaktan çıkmıştır.
 • Artan rekabet koşulları kısıtlı ve değerli olan finansman kaynaklarını ve iş gücünü kendi iş alanlarında çok daha verimli kullanmayı gerektirmektedir.
 • Araç satın alarak, şirketiniz önemli miktardaki finans kaynağını değer kaybedecek bir mülke bağlamış olacaktır. Aracın finansmanı banka kredisiyle yapıldığında kredi tutarı şirket bilançosunun pasifinde borç olarak yer alacaktır, şirketiniz hem kredi kullanımından dolayı finansman maliyetini de üstlenmiş olacak hem de borçlu bir şirket olacaktır.
 • Kira ödemeleri, şirket bilançosunda pasifte yer almadığı için kredi imkanlarını etkilemez Otomobillerin satın alınması durumunda; ortaya çıkan finansman kaybı yerine, eldeki finansmanın üretime aktarılması söz konusudur. Üretimin arttırılması da ciroların ve karlılığın yükselmesini sağlayacaktır. Bu yönü ile operasyonel kiralama, şirketlere bir bakıma finansman desteği de sağlamaktadır.
 • Firma, elindeki mevcut araçların 2. el satışından dolayı; yüklü oranda nakit avantajı elde eder. Bu nakit bedeli, firma gerektiğinde başka yatırımlar için kullanabilir. Yanısıra 2. el satışından sağladığı geliri nemalandırarak faiz geliri ile kira bedellerini zorlanmadan ödeyebilir.
 • Aylık ödemeler sayesinde maliyetler sabitlenir ve düzgün bir bütçe elde edilir.
 • Otomobil banka kredisi ile alınsa bile en az %25-30 oranında peşin para bağlanması gerekmektedir.Operasyonel kiralamada; şirket sermayesinde bu hizmet için, toplu bir para çıkışı olmaz ve şirket bu kazancını başka yatırımlar için kullanabilir.
 • Araçlarınızı kiralayarak, sermayeden ayıracağınız bu finansmanı kendi iş kolunuzda daha fazla ham madde satın almak , yatırım yapmak gibi önemli yatırımlarda kullanmanıza olanak tanır.
KİRA BEDELİNİN TAMAMI GİDERE ATILIR
 • Otomobil kiralama bedelinin % 100` ü gidere atılır.
 • Araç kira bedelinin tamamını gider olarak gösterebilirsiniz Şirketiniz araçlarını satın almak yerine kiralayarak çok büyük bir finansal avantaj daha yakalayacaktır. kira bedelinin tamamı , gelir vergisi kanunun 180 sayılı tebliği uyarınca gider olarak gösterilebilir.
 • Kiralama bedeli için aylık faturalar kesilir. Bu faturaların, direkt gider yazılabilmesi vergi avantajı sağlar. Böylelikle KDV; faturayı takip eden ilk ay mahsup edilerek, daha az KDV ödemesi sağlanmaktadır. Ayrıca, aylık kira bedeli faturalarının tamamı, 3 aylık bilanço döneminde gider olarak kaydedilebilir.
BENZİN MASRAFININ TAMAMI GİDERE ATILABİLİR
 • İşletmenizin esas faaliyet konusuna giren işleri yapmak için kiraladığınız otomobilin benzin masrafının tamamı gidere atılabilir.
 • Benzin faturalarının %100`ünün gider olarak kaydedilmesi de vergi avantajları yaratır. Normal şartlarda, firma aktifinde yer alan otomobillerin sadece %40 ya da 50`si gider olarak kaydedilir.
VERGİ, SİGORTA MASRAFLARI
 • Defter değeri ile satış değeri farkından vergilendirme söz konusu değildir.
 • Otomobil sizin olmadığı için böyle bir vergileme mümkün değildir.
 • Kiralayacağınız araçların vergileri, sigorta ve kasko masraflarını ödemeyeceksiniz.
 • Şirketimiz kullanımınıza sunulan araçların bu masraflarını kendi karşılar.
 • Satın alınan bir aracın KDV`si sabit kıymet haline gelerek mal bedeli ile birleşir ve ödenecek KDV`inden mahsub edilemez. Kiraladığınızda ise, her ay KDV tutarını mahsub edebilirsiniz.
 • Otomobillerin satın alınması sırasındaki, plaka ve tescil işlemleri için noter masrafları, vekaletname hazırlanması gibi zahmetli işlemlerle uğraşılmaması zaman avantajı yaratır.
ARAÇ DEĞER KAYBI
 • Araçlar, model yılı eskidikçe, her yıl 0 (sıfır) km. fiyatlarına göre belli oranlarda değer kaybına uğrar. Aracın kilometresine, mekanik ve kaporta durumuna bağlı olmakla beraber bu oran vergiler de göz önünde bulundurulduğunda 2.yıl sonunda %40-50`yi bulur.
 • Ayrıca ilerleyen yıllarda aracınızı elden çıkartmak istediğinizde oluşacak yeni vergi yükü de araç sahibi olmak yerine kiralamayı avantajlı kılmaktadır.
 • Otomobilin satın alınması durumunda, ortalama 2 - 2,5 yıl sonra otomobilin ekonomik ömrü zaten dolmuş olacaktır. Bu süreden ortalama 1 yıl sonra otomobiller genellikle satılmaktadır. Bu durumda; firmalar otomobil satış bedeli üzerinden ciddi oranda kar elde etmiş (!) gözüktüğünden, olmayan bu karın bir de vergisini vermek zorunda kalmaktadırlar. Otomobillerin satın alınmasından dolayı; şirket ciddi oranda finansman kaybı ile karşı karşıya kalmaktadır. Oysaki, operasyonel kiralamada bu tür kayıplar söz konusu olmamaktadır.
 • Otomobillerin 2. el satış riski, ortadan kalkar.
ESNEKLİK AVANTAJI
 • Araç değerinin hepsi değil ancak bir kısmı amortismana tabidir. Şirketler amortismana tabi olan bu kısmı ancak 5 yıl içinde kullanabilmekte. Bu süre içinde aracı elinden çıkarmaması gerekmektedir. Ayrıca araç satışında defter değeri ile satış değeri arasındaki farkın vergilendirilmesi de söz konusu.
 • Kiralayarak daha kısa aralıklarla araç değiştirip, kira masrafının tamamını şirketiniz gideri olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz tipteki aracı sizin istediğiniz süre kadar sahip olabilirsiniz.
 • Kiralama dönemi sonunda; müşterinin talepleri doğrultusunda otomobiller değerlendirmeye alınır veya yeni modelleri ile yenilenebilir. İşimizde meydana gelen genişleme ve daralmalara göre anında araç filomuzu da büyütüp küçültebiliriz. Böylece hem etkin masraf konrolü yapar, hem de potansiyel gelişmeleri anında değerlendiririz.
YÖNETİM KOLAYLIĞI
 • Eğer otomobilleri kiralarsanız bu size yönetim kolaylığı sağlar. Yıllık vergiler, muayeneler, kazalarda mesai kayıpları gibi problemleri unutursunuz.
ZAMAN TASARRUFU
 • Araçların tam olarak takibini yapılarak personeliniz üstündeki gereksiz iş yükünü kalkar, zaman tasarufu sağlanır.
İŞİNİZ AKSAMAZ
 • Kiraladığınız aracın, çalınması, kaza ya da doğal afet sonucu iş görememesi, dolayı araçsız kalmanız durumunda kiraladığınız araca muadil başka bir araç kullanımınıza tahsis edilir.
KONTROL KOLAYLIĞI
 • Şirketin araç yönetimi ile ilgilenen departmanı ya da personeli, her bir araçla ilgili onlarca sigorta, lastik vb. faturalar ve vergi makbuzları ile uğraşmak zorunda.
 • Her ay sadece bedeli önceden belirlenmiş olan bir kira hizmeti faturası ile kontrolü sağlayacaksınız…
DÜZGÜN NAKİT AKIŞI
 • Araç filonuzu kiralayarak, kiraladığınız dönem boyunca (örneğin 24 aylık bir dönemde) kira dışında hiçbir masrafla karşılaşmayacak olmanız, nakit akışınızı rahatlatacaktır. Bu dönem boyunca kira fiyatları sabit olarak kalacak artışlarından da etkilenmeyecektir.
 • Kiralayacağınız araçlar için, dönem boyunca fiyat artışı olmadan sabit fiyat garantisi ile ödeyeceğiniz kira dışında hiçbir ek masrafınız, harcamanız olmayacaktır.

OTOMOBİLİ SATIN ALIRSAK SERMAYE AYIRMAK GEREKİR

Otomobil başına en az 10.000 $ sermaye koymamız veya kredi bulmamız gerekir.

OTOMOBİL BEDELİNİN (KALAN) YARISI, ANCAK 5 YILDA AMORTİSMANA AYRILABİLİR

10.000 $` a aldığımız otomobilin yarı değeri olan 5.000 $ amortismana tabi tutulabilir.5.000 $` da ancak 5 yıl içinde amortismandan düşülür.

BENZİN MASRAFININ ANCAK YARISI GİDERE ATILIR

Benzin masrafının % 50` si kabul edilen giderlerdir. Kalan yarısı kanunen kabul edilmeyen giderlerdir.

PROBLEMLERDE UZUN SÜRELİ İŞ VE ZAMAN KAYIPLARI OLUŞUR

Araç kaza veya arıza yaptığında bazen tamiratı haftalarca sürmektedir.Hem tamirat masrafı hem de iş ve zaman kayıpları şirketleri büyük zarara uğratır.Ülkemizdeki kaza oranlarının dünya standartlarına göre en yükseklerde olması bu riski daha da arttırır.

OTOMOBİLLİ SATMAK İSTERSENİZ DEFTER DEĞERİ İLE SATIŞ DEĞERİ FARKINDAN VERGİ ÖDEMENİZ GEREKİR

Aldığınız otomobillin şirket için tam bir yük olduğu anlamı taşır.Satın aldığınızda ancak yarısını ve onu da 5 yılda gidere atabilirsiniz.5 yıldan sonra satmak istediğinizde ise arabaya satış karı oluştuğu için vergi ödersiniz.Araca sahip olmanız durumunda yıllık olarak yenilenen zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçeleri, her yıl için araç bedelinin %4-6`sı kadardır.Ayrıca bandroller, araç muayenesi ve egsoz muayeneleri de eklenirse şirketinizin diğer önemli giderleri arasında yer alacaktır.

ESNEKLİK YOKTUR

Otomobil sayısını iş potansiyelinin artması veya azalmasına bağlı olarak hemen arttırıp azaltmazsınız.Ancak araç alma ya da satmanız gerek ki bu da esneklik gösteren bir karar değildir.

YÖNETİM ZORLUĞU

Filosu geniş olarak çoğu firma bu iş için ayrı departmanlar, tamirhaneler kurar, başlarına müdürler, şefler tayin eder. Denetçiler görevlendirir. Buna rağmen şirket asıl konusuna odaklanmak yerine hala araç problemleri ile uğraşmak zorunda kalır.Ancak araç alma ya da satmanız gerek ki bu da esneklik gösteren bir karar değildir.